Keizo Obuchi Research Fellowships Programme 2019 – Information Sheet